ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΑΜΟΣ

ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΑΜΟΣ
Το Φανοβαφείο Αυτοκινήτων ΛΕΜΠΕΣΗΣ Παναγιώτης στο Καλάμι Σάμου, προσφέρει 20 % έκπτωση στους φέροντες την κάρτα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.