ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις 08-04-2021 τα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα – Λάμπρου Κατσώνη 60, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Δυτικής Αττικής κ. ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος.
Τον αγαπητό φίλο και Πρόεδρο, υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. Ακολούθησε μια φιλική συζήτηση και αμφότεροι δεσμεύτηκαν για στενή συνεργασία με σκοπό το όφελος των μελών τους.