ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ειδικές τιμές για τους φέροντες την κάρτα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, στα 2 πολυτελή ξενοδοχεία ..
LAGOMANDRA BEACH HOTEL
LAGOMANDRA HOTEL & SPA
Lagomandra – Sithonia – Chalkidiki
www.lagomandra.gr  info@lagomandra.gr
2375072226 & 2375072227 & 2375072217