ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ WIND

Στις 04-06-2021, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο Δ/ντής καταστημάτων τεχνολογίας-τηλεφωνίας και ενέργειας «δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, συναντήθηκαν στην Αθήνα με τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρίας τηλεφωνίας WIND κ.κ. RIEDL Hermann – ΜΠΕΤΣΗ Τερέζα και ΔΑΦΝΟΜΙΛΗ Νικόλαο, με στόχο την δυναμική ανάπτυξη της συνεργασίας μας, σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία προς όφελος αμφοτέρων των πλευρών.