ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Όσοι, φέρουν τις συνδέσεις τους (φορητότητα) ή πάρουν νέα νούμερα στα προγράμματα SAT UNLIMITED LITE και SAT UNLIMITED MAX της WIND, θα έχουν δωρεάν το 1ο διπλό πάγιο (αναλογικό και κανονικό) συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. – Φόρος κινητής τηλεφωνίας κλπ.
Η προσφορά ισχύει για όσους υποβάλουν Αιτήσεις τον μήνα Αύγουστο 2021.