ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ VODAFONE – ισχύει από 01-10-2021

Δείτε το νέο πρόγραμμα που εξασφάλισε ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ