ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στις 27-01-2022 επισκέφθηκε τα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Δυτικής Αττικής κ. ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ Αντώνιος.

Τον κ. ΜΠΟΤΑΪΤΗ υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο Δ/ντής του Συνεταιρισμού κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος.

Ακολούθησε συζήτηση επί όλων των θεμάτων και συναποφασίσθηκε να ενταθεί η συνεργασία προς όφελος των μελών του Συνδέσμου Αποστράτων Δυτικής Αττικής και την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού.