ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ 1 ΚΑΙ ΚΑΤΙ «ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ» – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ 1 ΚΑΙ ΚΑΤΙ «ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ» – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στους φέροντες την κάρτα του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών έκπτωση 20 %.