Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ I.P.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη 13-09-2022

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα στα γραφεία μας, τον Πρόεδρο της I.P.A. Ζακύνθου κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, με τον οποίο είχαμε μια ευχάριστη, εποικοδομητική φιλική συζήτηση για θέματα της I.P.A. και του Συνεταιρισμού.