ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 22-11-2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Καλωσορίζουμε την δημιουργία του πρώτου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ που θα έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια.
Δηλώνουμε ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία με σκοπό το όφελος των Αστυνομικών, των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, της Αστυνομίας και της Κοινωνίας.