ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, υποδεχτήκαμε σήμερα 19-12-2022 στα γραφεία του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, το Προεδρείο του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας.

Μας δόθηκε η δυνατότητα να τους ενημερώσουμε σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, καθώς και για τον νεοϊδρυθέντα Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων Αστυνομίας.