ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ την 04-03-2023 τον Πρόεδρο της I.P.A. Ξάνθης και Μέλος Ε.Ε. του Εθνικού Τμήματος κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο ο οποίος συνοδευόταν από την σύζυγό του Κική.

Τον εκλεκτό επισκέπτη μας, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού και Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αστυνομίας κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής.