ΤΑΒΕΡΝΑ « ΙΑΝΘΟΣ» -ΤΡΙΚΑΛΑ

10%  στους κατόχους της κάρτας του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών στην Ταβέρνα ΙΑΝΘΟΣ. – Μανάβικα Τρίκαλα.